נזר  

(ראה גם: כתר, מלכות, נזיר, עטרה)

מלבי"ם:

שם נזר מציין תכשיט שהוא רק חצי סבוביו של הראש, חצי הכתר, ובא על ציור הקדושה כמו נזר שמן משחת אלקיו, שהוא נזיר אחיו, ובא גם על נזר המלך הנמשח בשמן המשחה, ונזר קדושתו היא המשיחה. (הכרמל)

רש"ר הירש:

נזר הקודש - כך נקרא הציץ בכמה מקומות, נזר משורש נזר, להפריש, קרוב לנצר בהוראה מוגברת, לשמר מכל דבר זר ומזיק. הנזר המקיף את ראשו של אדם מציין את קדושת הבדלתו והפרשתו, אמנם הציץ עצמו היה רק חצי עטרה, והיה קשור על הראש ואל המצנפת על ידי פתיל תכלת המסמל את חובת הברית האלוקית, אולם הכתובת שעל הציץ עשתה אותו לנזר אמיתי, היא הרחיקה בהחלטיות כל דבר הפוגם בקדושתו האלוקית של המקדש... (שמות כט ו)