נחה  

(ראה גם: נהג, נהל)

ילקוט שמעוני:

ולא נחם אלקים, אין נחום בכל מקום אלא נהוג, שנאמר נחית כצאן עמך, וכתיב וינחם בענן יומם וכל הלילה באור אש... (שמות פרק יג רכו)

מהר"י יעבץ:

תנחני - זה הלשון יורה על התמדה... (תהלים סא ג)

הכתב והקבלה:

לנחותם הדרך - מלשון מנוחה, שנצולו על ידו מכל פגע והפסד. (שם יג כא)

מלבי"ם:

נחה על הנהגה בא על הנהגה ברצון ובנחת, כמו נחית בחסדך, שבחסדך נחית אותם במדבר וכלכלת אותם בנחת עד שנהלתם אל נוה קדשך. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ולא נחם - נהג מציין גם ובעיקר הולכת יצורים חסרי רצון ותבונה, ואילו נחה מציין הולכת נפשות בעלות רצון ותבונה אל מטרתם הנכספת, נחה קרוב לנאה, רצוי ומקובל, ונהה נכסף לדבר בצער ובחוסר סיפוק... (שמות יג יז)