נחור  

(ראה גם: אברהם, תרח)

רמב"ן:

הידעתם את לבן בן נחור - היה ניכר וידוע בשם אבי אביו, כי הוא נכבד מאביו, וראש בית אבותם, כדכתיב אלקי אברהם ואלהי נחור. ויתכן שהיה בתואל אדם פחות מעלה, ולא ירצה לבן שייחסו אותו האנשים רק לאבי אביו, כי כן מצאנו ויען לבן ובתואל, ואולי היה כל זה למעלת אברהם, כי היו כל המשפחה מתייחסים לנחור אחי אברהם. (בראשית כט ה)