נחרץ  

תרגום יונתן:

כלה ונחרצה - גמירא ושיצאה. (ישעיה כח כב)

אבן עזרא:

ונחרצה - גזירה גזורה. (שם)

רד"ק:

ונחרצה - גמורה. (שם)