נחר  

רש"י:

נחרו - לשון יובש. (תהלים קב ד)

אבן עזרא:

נחרו - רוב כעסו על אויביו חמם גופו. (שם)

נחרו - צהלת הסוס. (איוב לט כ)