נחת  

תרגום יונתן:

ונחת - ותקוף. (ישעיה ל ל)

אבן עזרא:

ונחת - ירידה, כמו ותנחת. (שם)

מלבי"ם:

...ועם מנוחה משתתף גם נחת רוח הפנימי, ובא בכפל שם נחת, ונחת שלחנך מלא דשן (איוב ל"ו) על נחת הנפשי, ועל כן בעשרת הדברות אמר לא תעשה כל מלאכה... (שמות כג יב)

העמק דבר:

זה ינחמנו - תנחומין הוא על רעה נשארת, ונחת לא שייך על האדמה הנשארת בקללתה, אלא על תקון מעשה בני אדם, מה שירשה להם להשתמש לצרכם בבהמות... (בראשית ה כט)