נטה  

אבן עזרא:

הטהו - מטה זו לגנאי בכל המקרא, שנוטה מדרך הישרה. (ישעיה מד כ)

רש"ר הירש:

נטית ימינך - בכל המקראות הרבים בהם בא השורש נטה, אין פירושו באורח חד משמעי לכפוף, להטות בכיוון של זוית ישרה, אלא לשטוח להטות בכיוון אופקי, גם נטה אהל, פירושו לפרוש ולשטוח את יריעות האהל בכיוון אפקי... (שמות טו יב)