נטישות  

תרגום יונתן:

נטישותיה - ברינתהא. (ירמיה ה י)

אבן עזרא:

הנטישות - הדברים הגדולים... (ישעיה יח ה)

רד"ק:

נטישות - הענפים המתפשטים. (שם)

נטישותיה - שיני החומה. (ירמיה ה י)