נכאת  

לקח טוב:

וגמליהם נושאים נכאת, אלו חרובין שמחריבין השינים. (בראשית וישב לז כה)

תרגום יונתן:

נכאת - שעוה. (בראשית לז כה)

רש"י:

נכאת - כל כינוסי בשמים הרבה קרוי נכאת, וכן (מ"ב כ') "ויראם את בית נכאתה", מרקחת בשמיו, ואונקלוס תרגם לשון שעוה. (שם)

רד"ק:

בית נכאתה - חמדתו, ולרז"ל אשתו היתה משקה להם, ויש אומרים כלי זין הראה להם, ויש אומרים בית גנזיו. (מלכים ב כ יג)