נכון  

תרגום יונתן:

כי נכון הדבר - ארום תקיף פתגמא. (בראשית מא לב)

והיה נכון לבקר - והוי זמין. (שמות לד ב)

נכון הדבר - כיון פתגמא. (דברים יז ד)

תרגום אונקלוס:

כי נכון - ארי תקין פתגמא. (בראשית מא לב)

רש"י:

נכון - מזומן. (שם)