נכח  

(ראה גם: נגד, מול)

מלבי"ם:

נכח - מציין דבר המגביל נגד דבר אחר, ומורה שההגבלה הזאת היא מכוונת ביושר נגד איזו נקודה, ובדברים ההגיוניים מציין נכח הדבר המגביל נגד האלקים, אשר הגבלה זו לא נודעה בחוש, רק בשכל ובינה, שתנאה היא הנוכחית, כי המבין יבין בהקשי התבונה, וצריך שיגביל תבונתו לנוכח המושג ולא יוליכהו הקישו שולל אל צדדים רבים, ומזה הוא נכוחים למבין, סודות התורה המושגים לחכם ומבין מדעתו נכח ה' כבודו, בלא שום נטיה מן נקודת האמת, והפך נכחה הוא עול, כי העול מציין נטית ההגבלה ההגיונית בהשגתו. (הכרמל)