נלוז  

רש"י:

ונלוז - מגונה וליצן. (ישעיה ל יב)

נלוזה - לשון עקמומית. (משלי ב טו)

רד"ק:

נלוז - מוטה, רוצה לומר מדין מוטה. (ישעיה ל יב)

מאירי:

נלוז - לבו נוטה מדרך האמת. (משלי ג לב)