נמלץ  

רש"י:

נמלצו - נמתקו. (תהלים קיט קג)

מצודת דוד:

נמלצו - נחשבו. (שם)