נס   על נס

תרגום יונתן:

על נס - על אתר תלי. (במדבר כא ח)

תרגום אונקלוס:

על נס - על את. (שם)

רש"י:

על נס - על כלונס, וכן (ישעיה ל') "כנס על גבעה"... ולפי שהוא גבוה לאות ולראיה קוראו נס. (שם)

מלבי"ם:

וכנס - וילון (על עץ גבוה) שעליו מציין האסיפה למלחמה. (ישעיה ל טז)

רש"ר הירש:

ראה ערך נס, במדבר כו י.