נסס  

תרגום יונתן:

כמסס נסוס - תביר ועריק. (ישעיה י יח)

רש"י:

כמסוס - כמגור המגרר שהתולעת טוחנת דקדק, כן שרפת גופם. (שם)

רד"ק:

נוסס - הניסה הצר... (שם)

אברבנאל:

נוססה בו - תהיה נגדו להשמידו, או רוח ה' נוססת על ישראל להרים נסים. (שם)