נעצוץ  

תרגום יונתן:

הנעצוצים - מדברי נעצוציא. (ישעיה ז יט)

אבן עזרא:

הנעצוצים - אילן סרק. (שם)

רד"ק:

הנעצוצים - ערי פרזות, כמו שאלו עצים פחותים. (שם)

הנעצוץ - מיני קוצים במדבר. (שם נה יג)