נערץ  

רד"ק:

נערץ - כמו נורא, שייראו ממנו. (תהלים פט ח)