נעתם  

תרגום יונתן:

נעתם - חרוכת. (ישעיה ט יח)

אבן עזרא:

נעתם - כמו חושך, לר"מ מלשון יועם בהתפעל, וזו טעות. (שם)

אברבנאל:

נעתם - נתך והגיע לארץ, שלא ירד הגשם, והשמש שורף הארץ. (שם)