נפלאות  

(ראה גם: אות, נס פלא)

תרגום יונתן:

לא נפלאת היא - לא מכסיא. (דברים ל יא)

תרגום אונקלוס:

בכל נפלאותי - בכל פרשותי. (שמות ג כ)

לא נפלאת - לא מפרשא. (דברים ל יא)

אבן עזרא:

לא נפלאת - נסתרת, או דבר פלא שתלאה לעשות. (דברים ל יא)

ספורנו:

בכל נפלאותי - באופן שיפלא עליהן כל שומע, ורבים יראו וייראו, אולי ישובו קצתם. (שמות ג כ)

מלבי"ם:

נפלאות - הנהגה הפלאית שלא על ידי מלאך. (תהלים קלו ד)

עושה גדולות - הנהגת הטבע הסדורה מו' ימי בראשית, ונפלאות - שנגד הטבע. (איוב ה ט)