נצבים  

תרגום יונתן:

נצבים - אסטרטיגיא. (מלכים א ד ז)

רש"י:

שרי נצבים - ממונים על הממונים. (שם ט כג)

רד"ק:

הנצבים - לא היו לשבטים, אלא לפי עלוי הנחלות, וגבו את המס בשוה. (שם שם ז)

אברבנאל:

ונצב אחד - ממונה מטעם העיר ולא מטעם המלך, לדאג לעניני השוק. (שם שם יט)