נצל  

(ראה גם: הצל)

תרגום אונקלוס:

וינצלו - ורוקינו. (שמות יב לו)

אבן עזרא:

וינצלו - לא מצאנו גזרת הצלה מהבנין הקל, רק מהנוסף או מהדגוש, ושניהם פעלים יוצאים, כי אין הפרש בטעם בין וינצלו ובין ויצל אלקים... (שם)

הכתב והקבלה:

וינצלו - מלשון צלילה ושקיעה, שנפל לב מצרים בקרבם וטבע רום לבבם, וכן לשון תפלה בארמית וצלי, שמשפיל ראשו בתפלה. (שם)