נצר   שמר

(ראה גם: נטר, שמר)

מלבי"ם:

ואצרה - הוא יותר משמר, שהוא על דבר יקר ונכבד, וכן ישמר בכל לב אם יבין טעמיה. (תהלים קיט לד)

רש"ר הירש:

נוצר - משורש נצר נגזר נצר, ציץ המגן והסוגר על הפרח והפרי עד שיצאו לאור... נוצר חסד משמעו, הוא עושה את מעשיו הטובים של אדם למקור ברכה לכל זרעו... (שמות לד ז)

יצרנהו - נצר הוא פחות שמירה מפגיעה חיצונית, מאשר שמירה להסתייג מהשחתה עצמית... כאן רוצה לומר שמירה וטפוח. (דברים לב י)