נקודים  

תרגום יונתן:

נקודים - כיסנין. (יהושע ט ה)

רש"י:

נקודים - קליות מיובשות בתנור, ועושין אותם קמח למאכל הנקרא שתיתא. (מלכים א יד ג)

רד"ק:

נקודים - יבשים, כפת שכוססים בבית המשתה, או מעופש בנקודות אדום ירוק ושחור. (יהושע ט ה)

נקודים - ברז"ל פת הבאה בכיסנין, כעכים יבשים וכוססים אותם בבית המשתה. (מ"א יד ג)

מלבי"ם:

קלוי - נשאר בפנימיותו לח, ונקודים הוא יבש לגמרי. (ויקרא ב יד)