נקף      נקפה  

רד"ק:

נקפה - מכה. (ישעיה ג כד)

מלבי"ם:

פועל נקף מציין כריתה או שבירה מכל צד, ומשותף עם פעל בעל הנו"ן "נוקף זית", ועם בעל היו"ד יקף, כמו "ונקף סבכי היער בברזל", יקיף סביב, "ותחת חגורה נקפה", מנוקף פצעים מסביב. (הכרמל)