נקר      נקרה  

רש"י:

בנקרת הצור - כמו "העיני האנשים ההם תנקר" (במדבר ט"ז), "יקרוה עורבי נחל" (משלי ל'), "אני קריתי ושתיתי מים" (ישעיה ל"ז), גזרה אחת להם, נקרת הצור - כריית הצור. (שמות לג כא)

עקדה:

בנקרת הצור - בתקרת הצור, המקום הגבוה ביותר שאפשר לך. (שם)

מלבי"ם:

פעל נקר מציין חלל עגול הנעשה באיזה דבר והונח בעצם על נקירת העינים, כמו "העיני האנשים ההם תנקר", כי העין שוכב בחלל עגול סביב משם הושאל על כל מקבת עגול הנעשה בתמונה זאת... (הכרמל, וראה שם עוד בענין "נקרת הצור")