נקש      נקשה  

תרגום יונתן:

ינקש - יגבב. (תהלים קט יא)

רש"י:

ינקש - נופל על אדם טורח ולהוט אחר דבר, וכן יהיה הנושה, או הנושה יקרב ויגע בכל אשר לו. (שם)

נקשה - מאורע קשה. (ישעיה ח כא)

רד"ק:

נקשה - קשה יום, כי לא ימצא מה לאכל. (שם)

ינקש - יאבד, ישים מוקש. (תהלים קט יא)