נשא  עין  

(ראה גם: הבט, הסתכל, ראה)

רבינו בחיי:

...ועל כן אמר "פן תשא עיניך השמימה וראית", בעין הלב, כי אין הענין הזה נראה ומוחש לעין, רק נודע ונראה ללב מדרך החכמה. (דברים ד יט)

ספורנו:

וישא עיניו וירא - התכוון להסתכל. (בראשית יח ב)

רש"ר הירש:

וישאו עיניהם - נשא עינים מורה תמיד על הבטת חיפוש מכוונת, בשום מקום לא על ראיה מקרית. גם הם, משישבו לאכול לא מצאו מנוחה לנפשם, הם הביטו לעבר הבור. (בראשית לז כה)