נשא  רגל  

תרגום יונתן:

וישא יעקב רגליו - ונטל יעקב בקלילותא ריגלוי לטיילא. (בראשית כט א)

רש"י:

וישא יעקב רגליו - משנתבשר בשורה טובה, שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. (שם)

ספורנו:

וישא יעקב רגליו - הנה כשילך האדם מדעתו אל מקום מכוון מאתו יצדק עליו שהוא נושא את רגליו, אבל כאשר יסע מאיזה מקום מבלי אין שם מנוח לכף רגלו, יצדק עליו שרגליו נושאות אותו, כענין יובילוה רגליה. (שם)

אור החיים:

וישא יעקב רגליו - רוצה לומר לא היה לו דבר זולתי רגליו... או רק נשא רגליו, וארץ בני קדם הלכה אצלו. (שם)

העמק דבר:

וישא יעקב רגליו - רוצה לומר הלוכו היה בדעת ובזהירות, כי הכין עצמו להזהר. (שם)