נשואות  

רש"י:

נשואותיכם - רעי שבמעיהם. (ישעיה מו א)

רד"ק:

נשואותיכם - משאותיכם, או הבהמות. (שם)

מצודת דוד:

נשואותיכם - הבהמות עמוסות. (שם)

מלבי"ם:

נשואותיכם - האלילים שאתם נושאים. (שם)