נשיאים  

(ראה גם: ענן)

תלמוד ירושלמי:

חמשה שמות נקראו לו, אד עב ענן נשיא חזיז... נשיא שהוא עושה בעלי בתים כנשיאים, מעלה נשיאים מקצה הארץ... (תענית יד ב)

אבן עזרא:

נשיאים - בעבור שינשאו מקצה הארץ, ורוח נושאם. (משלי כה יד)