נשמה      יחידה  

(ראה גם: נשמה-כללי)

תרגום יונתן:

יחידתי - רוחא דגושמי. (תהלים כב כא)

רד"ק:

יחידתי - הנשמה שהיא יחידה שוכנת בתי חומר, ואין דומה לה, והנפש המתאוה היא הגוף. (שם)

מכתב מאליהו:

...ויש מושג גבוה ממנו, הן גם שורש חיות זו של הדבקות, יש לה מקור, והוא למעלה למעלה, היינו התכלית הפנימית של הבריאה כולה, התכלית המיוחדת והשלמה. והבחנת בחינה זו בנשמה נקראת יחידה, שאין כלום לה, לא שאיפה ולא מקצת רצון זולת התכלית היחידה אשר רצה בה השי"ת בכל בריאתו כולה... (חלק א, דבקות המחשבה בתורה, עמוד רטז, וראה עוד: נשמה-כללי)