נשפה  

תרגום יונתן:

הר נשפה - כרכתא דיתבא שלוא. (ישעיה יג ב)

אבן עזרא:

נשפה - יש אומרים מגזרת נשף, שחרות, והנכון מגזרת שפיים. (שם)

רד"ק:

נשפה - גבוה, כמו על שפיים קינה. (שם)