נשק  

(ראה גם: נשיקה)

תרגום יונתן:

ישק כל עמי - יתזונון. (בראשית מא מ)

אבן עזרא:

ישק - דגש לחסרון הנו"ן של נשק, והוא נגיד החיל, ויש אומרים מגזרת נשיקה, והוא רחוק. (שם)

רשב"ם:

ישק - יזדרזו בכלי נשק. (שם)

חזקוני:

לנשק לבניו - לספק בגדים וכלים, לשון נשקו בר. (שם לא כה)

ישק כל עמי - יריקו חניתם למלחמה, כמו נושקי רומי קשת. (שם מא מ)

הכתב והקבלה:

וינשק - יש נשיקה בלשון קל, ויש בלשון כבד וכן כאן, וטעם האחרון להוראות כבדות הפעולה, וענינו הטרידה והעסיקה בנשיקה לרוב אהבה. (בראשית מה טו)

רש"ר הירש:

על פיך ישק - בשום מקום אין אנו מוצאים נשיקת פה כסימן הכנעה, ובשום מקום אין נשק על פה בטוי לנשיקה, לכן יש להעדיף הפירוש האחר של נשק, להזדיין. הוראת היסוד היא, חדירה הדדית, באורח ידידותי היא נשיקה, ובאיבה קרב. כאן פירושו, על פיך יזדיין עמי נגד האויב, הרעב. (שם)

העמק דבר:

ישק - לשון נשק, כל עמי - אנשי הצבא שומרי המלוכה, שיעזרו לקבץ התבואה הרבה. (שם)