נתח  

הכתב והקבלה:

ונתח - נתח מורה על סדר מיוחד בחלוקה. (ויקרא א יב)

מלבי"ם:

פעל נתח הבדלו מיתר הלשונות של חתיכה הוא, מה שנתח מציין החלוקה הנעשית בבעלי חיים על איזה סדר מיוחד, אם חלוקת הבעל חי לאיבריו הגדולים, כמו שיעשו הטבחים והרופאים, או חלוקת אברים גדולים לקטנים, כמו שיעשו המבשלות... (הכרמל)