נתיב  

(ראה גם: אורח, דרך, שביל)

מלבי"ם:

נתיבותם - שביל היחיד... (ישעיה נט ח)

ההבדל שבין נתיב ליתר השמות הוא, שנתיב הוא קטן מדרך ואורח, והוא מיוחד ליחיד ההולך בפרטית, ואצל הדרכים וארחות הגדולים מצוי שיש נתיבה קטנה ליחידים... (הכרמל)

רש"ר הירש:

שביל הוא הדרך התלולה שהולכים בה גם שלא ברצון, מסילה הוא הנתיב המוביל אל על, הסגור בפני החומר ופתוח רק לרצונו החפשי של האדם המוסרי. נתיב קרוב לנדב, דרך שבוחרים בה בהחלטה חפשית. מסביבו יראה האדם רק שבילים, שבילי עולם, החומר נמשך אל מטרתו... (בראשית מא ה, וראה שם עוד)