סאסאה

תרגום יונתן:

בסאסאה בשלחה - בסאתה דהויתא כאיל בה יכילון לך... (ישעיה כז ח)

אבן עזרא:

בסאסאה - לרוב המפרשים לשון סאה, והיא כפולה כמו ירקרק. (שם)

רד"ק:

בסאסאה - כשנפרע מישראל לא נפרע יותר מהמדה, כבאומות. (שם)

אברבנאל:

בסאסאה - כשנמלאה סאתם. (שם)