סבב

מלבי"ם:

אולם מבואר לדורשי הלשון שיש הבדל בין פעל היקף ובין פעל סבב, שפעל היקף הונח ביחוד על ההיקף השלם, אבל פעל סבב יבא לפעמים גם על ההיקף הבלתי שלם, כמו ויחפרו סביבות היאור, שלא חפרו בהיקף סביב... (ויקרא א ה)