סגד

(ראה גם: השתחוה)

מלבי"ם:

יסגדו - סיגוד הוא לסגולה להוריד השפע על ידי הפסל, והשתחויה לעבודה. (ישעיה מו ו)