סגר

אבן עזרא:

וטעם ויסגר ה' בעדו הוא לשבח, שהסגירה בעת הזאת טובה יותר מהפתיחה, ובעת אחרת לגנאי, יסגור על איש... (בראשית ז טז)

הסגירם - כטעם יסגור על איש, או כמו (שמואל א' כ"ג כ') ולנו הסגירו. (דברים לב ל)