סוכן  

תרגום יונתן:

הסוכן - פרנסא. (ישעיה כב טו)

רש"י:

הסוכן - בעל הנאות היה, וכן ותהי לו סוכנת, ומדרש אגדה מסכני היה, על הבית - על בית המקדש,ויש אומרים כהן גדול, ויש אומרים אמרכל. (שם)

אבן עזרא:

הסוכן - ממונה על הבית, וכאילו ממונה על האוצרות. (שם)