סוס עגור

תרגום יונתן:

כסוס עגור - כסוסיא דאחיד ומנצף כן נציפת. (ישעיה לח יד)

רש"י:

כסוס עגור - שם עוף. (שם)

רד"ק:

כסוס - שם עוף, ותרגם יונתן כורכיא, וברז"ל כרוכיא. עגור - תרגם יונתן סנוניתא, וכאן תרגם בענין אחר. (שם)