סוף   ים סוף

(ראה גם: ים סוף)

ילקוט שמעוני:

ותשם בסוף, רבי אלעזר אמר ים סוף, רבי שמואל בן נחמן אמר אגם, כדכתיב קנה וסוף קמלו. (שמות פרק ב, קסו)

רש"ר הירש:

בסוף, קנה הגדל בסוף רצועת החוף, על שפת היבשה. (שמות ב ג)