סופה

(ראה גם: סערה, רוח)

מאירי:

סופה - סערה פתאומית מתהפכת בעיגול. (משלי א כז)