סורר

(ראה גם: בן סורר ומורה)

תרגום יונתן:

סוררים - מרדין. (ישעיה א כג)

אברבנאל:

סוררים - נגד ה' וסרים מהדרך הישרה. (שם)

מלבי"ם:

סורר - לדעת חז"ל סורר קרוב עם סור, שסר מדרך הישרה, ועל זה אמרו סורר שוטה, וכן תרגם אונקלוס בר סטי... (דברים כא יח)