סור

אבן עזרא:

...וכאשר תמצא מלת סור ואחריה מ"ם היא כמשמעה, ואם אחריה אל"ף הפתוח בפתח קטן טעמה שיסור ממקומו וילך אל הקורא או אל המקום הנקרא, כמו סורה אלי. (בראשית יח ב)

אסורה נא - גזרת סר אם בא אחריה מ"ם היה למרחוק, כמו סורו ממני, הוא אומר להם רחקו ממני, ואם אחריה אל בשלש נקודות, תהפך הדבר, כמו סורה אלי, סור ממקומך ובא אלי. (שמות ג ג)

חזקוני:

כי סר - כל מליצת סר אם יש אחריו מ"ם פירושו לשון הרחקה, כמו סורו ממני, ואם אחריו אל"ף או למ"ד פירושו לשון קירוב כמו סורה אלי. (שם שם ד)

מבעלי התוספות:

לא יסור שבט - לא יפרח, כמו סורי הגפן... לא יפרח וינץ מלך יהודה עד כי יטוש משכן שילה. (בראשית מט י)

רש"ר הירש:

וסרו הצפרדעים - מלרע בנגוד לכלל של פועל ע"ו, אולי השורש סרה ולא סור, ושרוצה לומר להרקיב... (שמות ח ז)