סחיש

תרגום יונתן:

סחיש - כתכתין. (מלכים ב יט כט)

רש"י:

סחיש - מגדועי האילנות... (שם)

רד"ק:

סחיש - מה שיצא מהנופל מהספיח. (שם)