סחר   סחורה

(ראה גם: מסחר, משא ומתן)

רש"י:

ואת הארץ תסחרו - תסובבו, וכל לשון סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים אחר הפרקמטיא. (בראשית מב לד)