סין

(ראה גם: דור המדבר-מסע)

 

ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני, בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים. (שמות טז א)

הנה אלה מרחוק יבאו והנה אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים. (ישעיה מט יב)

ושפכתי את חמתי על סין מעוז מצרים, והכרתי את המון נא... (יחזקאל ל טו)

לקח טוב:

ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר סין, הוא צין הוא סין הוא פארן הוא קדמות, צין שנצטוו שם ישראל על המצוות, סין שבו באת שנאה לאומות העולם, פארן שבו פרו ישראל, קדמות שבו קבלו את התורה שהיא קדומה לעולם, שנאמר (משלי ח') ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. (במדבר שלח לך)

תרגום יונתן:

מארץ סינים - דרומא. (ישעיה מט יב)

ובני כוש סבא - ושום אפרכיותהום סיניראי והנדקי... (בראשית י ז)

אבן עזרא:

מארץ סינים - מצרים, ואולי סנה מגזרה זו. (שם)

רד"ק:

מארץ סינים - דרום, וסין מבני כנען, ולרב סעדיה גאון אטרא בלפיון. (שם)

אברבנאל:

סינים - בני יונדב בן רכב. (שם)