סכן

תרגום יונתן:

יסכן - יאלף. (איוב כב ב)

רש"י:

הלא-ל יסכן - לצורך ולהנאת היוצר יועיל גבר כאשר יסכן - ילמד הבריות חכמה. (שם)

אבן עזרא:

יסכן - ילמד, ויש מפרשים יועיל. (שם טו ב)

יסכן - יועיל, ויש מפרשים יטען, והקרוב שהוא כמו יוכיח. (שם כב ב)