סכסך

תרגום יונתן:

וסכסכתי - ואגרי. (ישעיה יט ב)

אבן עזרא:

וסכסכתי - לשון בלבול. (שם)